Maria Wågberg

Maria Wågberg
Djurproduktion

 

Anders Wågberg

Anders Wågberg
Jordbruk o markrestaurering

KOSLÄPP 2018 - FULLBOKAT

Årets Kosläpp 13 maj - 2018

Närproducerat och miljövänligt på Malma. Djurproduktion i naturbete

Tyvärr måste vi stänga anmälan lite i förtid även detta år då vi nått max antal i hur många vi kan ta emot.

Välkommen tillbaka med din 
anmälan till nästa år.

Varma hälsningar från personalen på Malma Gård


Vi jobbar med djurproduktion i naturbete, alltså ej konstgödslat eller besprutat bete. Närproducerat innebär att vi till största delen odlar vårt eget foder och slipper därmed de långa transporterna och att vi från 2016 kan slakta djuren i vårt eget slakteri.

Sedan hösten 2011 är vårt projekt på Malma klart. Vi hade då restaurerat cirka 280 hektar betes- och åkermark. I stallarna, byggda 2008-10 samt det nya ungdjursstallet, byggt 2014, finns idag ca 120 tackor med lamm och ca 180 nötdjur, varierande från kalv till vuxna djur. 2016 färdigställde vi vårt eget gårdsslakteri.

Verksamheten startade år 2000 med en egen firma i entreprenadbranschen och har nu utvecklats till ett eget företag som jobbar med djurproduktion.
Inledningsvis hade vi fem gutetackor som en mysig hobby. Vart efter har hobbyn utvecklades till att innefatta restaurering och betesuppdrag åt bl.a. Skärgårdsstiftelsen, Ingmarsö, Kåpholmen. Vi arrenderar även idag mark på Myttinge och Brevik i Värmdö kommun.

Vi har under årens lopp restaurerat och återställt totalt ca. 350 ha (ca 500 fotbollsplaner) åker- och betesmark i värmdö kommun.

 

Sånt som vi vill dela med oss av...

Svenskt Sigill - Vi är certifierade för Svenskt Sigill där vi uppfyller produktionsreglerna EU-ekologiskt för IP med omfattning gällande: Nötkött, Nötkött naturbete samt som första lammproducent även för IP Lamm.
Se vårt Svenskt Sigill certifikat här ->

Se vårt certifikat från SMAK Certifiering AB ->

 © 2009 MW marketing AB