Maria Wågberg

Maria Wågberg
Djurproduktion

 

Anders Wågberg

Anders Wågberg
Jordbruk o markrestaurering

Närproducerat och miljövänligt på Malma. Djurproduktion i naturbete


Vi jobbar med djurproduktion i naturbete, alltså ej konstgödslat eller besprutat bete. Närproducerat innebär att vi till största delen odlar vårt eget foder och slipper därmed de långa transporterna och att vi kan slakta djuren i lokala slakterier.

Sedan hösten 2011 är vårt projekt på Malma klart. Vi har då restaurerat cirka 280 hektar betes- och åkermark. I stallarna, byggda 2008-10 samt det nya ungdjursstallet, byggt 2014, finns idag ca 120 tackor med lamm och ca 180 nötdjur, varierande från kalv till vuxna djur.

Verksamheten startade år 2000 med en egen firma i entreprenadbranschen.
Inledningsvis hade vi fem gutetackor som en mysig hobby. Vart efter har hobbyn utvecklades till att innefatta restaurering och betesuppdrag åt bl.a. Skärgårdsstiftelsen, Ingmarsö, Kåpholmen. Vi arrenderar även idag mark på Myttinge och Brevik i Värmdö kommun.

 

Sånt som vi vill dela med oss av...

Svenskt Sigill - Vi är certifierade för Svenskt Sigill där vi uppfyller produktionsreglerna för IP med omfattning gällande: Nötkött, Nötkött naturbete samt som första lammproducent även för IP Lamm.
Se vårt certifikat här ->

 © 2009 MW marketing AB