• Djurproduktion i naturbete

    På Malma Gård AB jobbar vi med djurproduktion i naturbete, alltså ej
    konstgödslat eller besprutat bete. Närproducerat innebär att vi till
    största delen odlar vårt eget foder och slipper därmed de långa transporterna
    och att vi från 2016 kan slakta djuren i vårt eget slakteri.

MALMA GÅRD AB

På Malma Gård jobbar vi med djurhållning i naturbete, alltså ej konstgödslat eller besprutat bete. Närproducerat innebär att vi till största delen odlar vårt eget foder och slipper därmed de långa transporterna och att vi från 2016 kan slakta djuren i vårt eget slakteri.

Sedan hösten 2011 är vårt projekt på Malma klart. Vi hade då restaurerat cirka 280 hektar betes- och åkermark. I stallarna, byggda 2008-10 samt det nya ungdjursstallet, byggt 2014, finns idag ca 60 tackor med lamm och ca 240 nötdjur, varierande från kalv till vuxna djur. 2016 färdigställde vi vårt eget gårdsslakteri. Totalt har vi har under årens lopp restaurerat och återställt totalt ca. 350 ha (ca 500 fotbollsplaner) åker- och betesmark i Värmdö Kommun.

350

Hektar betes- och åkermark

240

Nötkreatur

80

Tackor och lamm

HANDLA NÄRPRODUCERAT!

Du kan på ett smidigt sätt handla våra närproducerade och miljövänliga produkter i vår WEBSHOP eller i någon av de butiker som har våra produkter. Om du inte hittar en butik nära dig – kontakta oss så ska vi försöka hjälpa till.  Tillgången varierar under säsong. Vi kan således inte garantera att alla butiker har tillgång till våra produkter vid alla tidpunkter.